Projekt jednako razvoj

Projekt jednako razvoj
adresa: Petrovaradinska 1/IV.kat, 10000 Zagreb
tel: 385-188-97152
email: info@pjr.hr

Projekt jednako razvoj (PJR) se bavi razvojem, provedbom, savjetovanjem, istraživanjima u područjima EU fondova i javne nabava te na temelju svog iskustva u tim područjima i obrazuje polaznike programa edukacija.

Preko 25 stručnjaka iz područja EU fondova, javne nabave, 700 EU projekata vrijednosti od 1.250 milijuna kuna, 1.300 klijenata, 470 postupaka javne nabave, 13.000 polaznika edukacija samo su neke brojke našeg partnera u edukacijama o Alatima i aplikacijama koje će pomoći malim timovima da brže i jednostavnije komuniciraju s kolegama na poslu, te poslože dokumente kako to rade najuspješniji timovi, a sve uz pomoć tehnologije.

Scroll to Top