Kupite Slavonsku crnu svinju on-line

U suradnji sa Promocija bb izradili smo web shop za prodaju proizvoda od slavonske crne svinje (pfeifferice) i maslinova ulja sa otoka Brača.

Crna slavonska svinja (pfeifferica) je hrvatska autohtona pasmina svinja koja je pod zaštitom Nacionalnog programa za očuvanje autohtonih i ugroženih pasmina domaćih životinja RH. Ima FAO/EAAP status ugroženosti: potencijalno ugrožena. Sasvim je prilagođena životu na otvorenom krećući se po pašnjacima, livadama ili šumama gdje nalazi veći dio potrebne hrane. Meso ove pasmine svinja je iznimno dobre kvalitete s visokim sadržajem unutarmišićne masti te dobrom sposobnošću vezivanja vode i okusa.

U sklopu imanja u Mircima na otoku Braču nalazi se i mala uljara u kojoj nastaje ova zlatna tekućina, koju su znanstvenici deklarirali kao zdravu masnoću koju doprinosi kvalitetnijem funkcioniranju organizma.

Za izradu weba koristio se WordPress, WooCommerce i Elementor builder.

Hosting: Digitalocean

Link: https://patanegra-croatia.com/

Scroll to Top