Odvjetnici od danas digitalno potpisuju i šalju podneske!

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku objavljenim u NN 70/19 predviđeno je člankom 106.a. obvezno i isključivo dostavljanje svih podnesaka (pismena) u elektroničkom obliku potpisanih kvalificiranim elektroničkim potpisom tj. putem e-komunikacije.

Od 15. lipnja 2019. sva komunikacija s odvjetnicima u postupcima koji se vode pred trgovačkim sudovima odvija se isključivo elektroničkim putem, dok od 1. rujna 2019. se svi podnesci i na ostalim sudovimA podnose isključivo elektronički.

Zbog navedenog svi odvjetnici su dobili odgovarajuće identifikacijske isprave i čitač elektroničkih kartica (E-ID kartice, čitači i pristup) , te su morali aktivirati svoj elektronički pretinac.

Odvjetnici na računalu gdje će koristiti čitač kartica moraju prvo instalirati Middleware aplikaciju te u vrlo jednostavnom postupku postaviti autorizacijske i potpisne PIN-ove, kao i PUK kartice. To se sve obavlja preko servisa mojID.hr gdje možete pronaći i više uputa.

Nakon što se naprave traženi certifikati svaki podnesak kojeg izrade trebaju sačuvaju u .pdf.u i digitalno potpisati te onda poslati na sud kroz eKomunikaciju Ministarstva pravosuđa za komunikaciju sa sudovima.

Evo kratkih uputa kako digitalni ovjeriti dokument. Napominjemo da imate dva certifikata – jedan je autorizacijski, drugi potpisni. Ako podnesak potpišete pogrešnim (autorizacijskim) eKomunikacija neće dopustiti njegov upload, već će javiti grešku o pogrešnom potpisu, pa samo odaberite onaj drugi certifikat.:

Scroll to Top