Stiglo izravno terećenje računa i u Hrvatsku

Pokrenut projekt Smart.SEPA koji pomaže klijentima riješiti riješiti problem neplaćenih računa .

Model izravnog terećenja računa je u primjeni od 5. lipnja 2017. godine, kada je uveden sustav koji omogućava da svaki ugovaratelj može direktno sa davateljem usluge dogovoriti izravno terećenje na određeni datum.

Primjena ovog softvera je vrlo jednostavna i efikasna, a prije njegovog aktiviranja potrebno je samo dogovoriti se s klijentima koji ćete datum odabrati za terećenje njihovog IBAN računa.

Više na www.smart-sepa.net

Scroll to Top