Book me a table.
adresa: Starčevićeva 13, Split
tel: +385 95 38 27 633
email: info@bookmeatable.com

Aplikacija u oblaku za rezervaciju stolova u restoranima i kafićima.

Upravljaj svojim rezervacijama!
Odredi broj stolova u restoranu, naplati rezervaciju i “no show” opciju.

Scroll to Top