Juričko & partneri d.o.o.

Juričko & partneri d.o.o.
adresa: Ćiril-Metodova 38 21000 Split
tel: 021 344 888
email: info@juricko-partneri.com

Odvjetničko društvo Juričko i partneri splitski je odvjetnički ured specijaliziran za radne grane prava (od trgovačkog, građanskog, obaveznog i sl.).

Usluge Think Smarta koriste kod savjetovanja oko informatizacije ureda, a kao partneri sa tvrtkom Promocija bb sudjelujemo u izradi web stranice i kreiranju multimedijalnog sadržaja.

Vijesti:
Scroll to Top