WEBINAR: Ured od kuće za vrijeme COVIDA-19: Osnove vođenja projekata

U suradnji sa tvrtkom Projekt jednako razvoj održali smo besplatan webinaru o osnovama vođenja projekta u raznim računalnim alatima.

U četrdeset i pet minutnom webinaru 70-ak polaznika moglo je dobiti uvid u pregled jednostavnih projektnih lista (ProofHub, Google Keep, Trello, Todoist, TickTick, Evernote,… ) i malo kompleksnijih alata za vođenje projekata (Asana i Basecamp).

Skinite prezentaciju sa webinara.

Scroll to Top